Công ty chúng tôi
đang cung cấp thành công Giải pháp phá hủy dữ liệu được

chứng nhận trong thời gian 10 năm và cho hơn 500 công ty

từ ngành sản xuất cho đến ngân hàng, địa phương hoặc quốc tế, MNC lớn (công ty đa quốc gia) hoặc SME (công ty vừa và nhỏ) , chúng tôi phục vụ nhiều khách hàng khác nhau.

Kiểm toán & Tư vấn

Công ty chúng tôi là một nhà lãnh đạo châu Á trong quản lý an toàn, bền vững và có trách nhiệm đối với ITAD đã xử lý, Xử lý tài sản CNTT với phạm vi dịch vụ bao gồm Hủy dữ liệu, ISO 27001/2, thực hiện Bảo vệ dữ liệu của Công ty, Tuân thủ Quy định bảo mật dữ liệu mới của Châu Âu (GDPR ), chuẩn bị cho Dự luật bảo mật dữ liệu của Viet Nam, tư vấn quản lý tài sản, tiếp thị lại (mua lại sản phẩm lỗi thời của bạn) và sở hữu trí tuệ (tháo dỡ và tái chế).

Dịch vụ theo yêu cầu

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ tuân thủ đầy đủ yêu cầu từ trụ sở chính của bạn, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế giống nhau trên tất cả các quốc gia nơi chúng tôi có sự hiện diện thương mại.
Từ công ty tư vấn nhỏ cho đến các công ty đa quốc gia, chúng tôi có thể trả lời các nhu cầu cụ thể của bạn. Đội hậu cần của chúng tôi được đào tạo để xử lý từ vài chiếc điện thoại thông minh cho đến hàng trăm bộ PC, nơi mà các cơ sở của bạn được đặt tại thành phố lớn hoặc tỉnh.

Phá hủy dữ liệu tại chỗ và ngoài cơ sở

Chúng tôi là Công ty duy nhất cung cấp tất cả giải pháp hủy dữ liệu cả Tại chỗ hoặc Ngoài cơ sở.
Phá hủy dữ liệu tại chỗ đề cập đến việc phá hủy xảy ra tại cơ sở của khách hàng.
Phá hủy dữ liệu ngoài cơ sở đề cập đến bất kỳ sự phá hủy nào diễn ra ngoài cơ sở của khách hàng.

Lợi thế hợp đồng hàng năm.

Tiết kiệm thời gian và lên kế hoạch xử lý CNTT của bạn trong năm!

  • Không lãng phí thời gian đối phó với Thuế và tài liệu quản trị
  • Linh hoạt để xử lý trong lịch trình và số lượng
  • Hỗ trợ cá nhân tận tình